Truyện Kiều là một kiệt tác văn chương, một món ăn tinh thần của dân tộc. Từ trước đến nay, nhiều người đã sử dụng Truyện Kiều để lẫy Kiều, vịnh Kiều, có nơi còn nhại Kiều. Tuy nhiên người lẫy Kiều đặc sắc và thành công nhất chính là Bác Hồ kính yêu và nhà thơ nổi tiếng Tố Hữu, được thể hiện tài tình trong nhiều bài thơ nổi tiếng như: Đi thuyền trên sông Đáy, Cảm ơn người tặng cam; Ba mươi năm đời ta có Đảng, v.v…  Tôi đã tìm lại những câu gốc từ Truyện Kiều và thu được nhiều điều thú vị. Xin ghi lại một số câu:

   1. Của Bác Hồ:

      “Lòng riêng riêng những bàn hoàn,

Lo sao khôi phục giang san Tiên Rồng”

      “Dòng sông lặng ngắt như tờ

Sao đưa thuyền chạy, thuyền chờ trăng theo”

       “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Phải chăng khổ tận đến ngày cam lai”

       “Quan san muôn dặm một nhà

Bốn phương vô sản đều là anh em”

        “Đến bây giờ mới thấy đây

Mà lòng đã chắc những ngày thanh niên”

2. Của Tố Hữu:

         “Đời ta gương vỡ lại lành

Cây khô, cây lại đâm cành nở hoa”

“Một đời đau suốt trăm năm

Chim treo trên lửa, cá nằm dưới dao”

“Còn non còn nước còn người

Bác Hồ thêm khỏe, cuộc đời càng vui”

v.v...

                                                               Bài đăng ở Báo Giáo dục và Thời đại