30 năm ở cương vị Bộ trưởng, thực hiện  đường lối, chính sách  giáo dục  của Đảng, GS. TS Nguyễn Văn Huyên đã có nhiều công lao  xây dựng ngành Giáo dục nước nhà từ khi còn trứng nước đến lớn mạnh không ngừng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguyễn Văn Huyên sinh ngày 16-11- 1908 ở Hà Nội, là người đầu tiên của Việt Nam bảo thành công xuất sắc luận án Tiến sỹ văn khoa tại Trường Đại học Tổng hợp Sorbonne (1934).

NguyenVanHuyen

Nguyễn Văn Huyên  (1908 - 1975)

Sau khi bảo vệ  luận án tiến sỹ tại Trường Đại học Sorbonne Paris, ông  trở về Tổ quốc, khước từ mọi lời mời ra làm quan, quyết chọn nghề dạy học và tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu di sản văn hoá dân tộc. Ông dạy học ở trường Bưởi (Chu Văn An), rồi chuyển sang làm việc ở Viện Viễn Đông Bác Cổ, tham gia nhiều hoạt động  nghiên cứu văn hoá và văn  minh Việt Nam trước 1945.  Chuyên khảo Văn Minh Việt Nam (tiếng Pháp)  được hình thành trong thời gian này (1944).

Cùng với  Hoàng Minh Giám, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Nguyễn Văn Huyên  là thành viên  của phái đoàn đàm phán  11/1946. Khi cải tổ Chính phủ, Hồ Chủ Tịch cử ông làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục.

70 năm tuổi đời, 30 năm trên cương vị  Bộ trưởng, ông cùng toàn dân chịu đựng  và vượt qua bao gian khổ, hiểm nguy, trải qua hai cuộc kháng chiến  chống Pháp, chống Mỹ cho đến ngày  toàn thắng, hoàn thành  sự  nghiệp độc lập và thống  nhất đất nước. 

Với trí tuệ tuyệt vời, chỉ trong khoảng 9-10 năm nghiên cứu cho đến trước Cách mạng Tháng Tám, ông đã hoàn thành 45 công trình nghiên cứu có giá trị.

Để tưởng nhớ công lao to lớn của ông, Đảng và Nhà  nước  đã truy tặng  Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên  Huân chương Độc lập  hạng Nhất năm 1975.

Những tác phẩm chính: Hát đối của nam nữ thanh niên ở Việt Nam (Luận án tiên sỹ (1934), Nhập môn nghiên cứu nhà sàn  ở Đông Nam Á (1934), Văn minh Việt Nam (1944).          

                                 TÀI LIỆU THAM KHẢO

            Hà Nhật Thăng (1995), Lịch sử giáo dục thế giới, NXB Giáo dục