Gia đình là tế bào của xã hội, là giá trị vĩ đại nhất của loài người. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình mới tốt. Xây dựng gia đình hạnh phúc và giáo dục con cái trong gia đình trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều người trên thế giới hiện nay.  

Xuất phát từ yêu cầu của công tác đào tạo của Trường Đại học Hà Tĩnh, Bộ môn Tâm lý và Giáo dục tổ chức biên soạn giáo trình Giáo dục gia đình. Nội dung của giáo trình do TS. Nguyễn Văn Tịnh - Trưởng Bộ môn Tâm lý và Giáo dục Trường Đại học Hà Tĩnh và PGS. TS. Ngô Công Hoàn - Giảng viên cao cấp Khoa Giáo dục mầm non, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội biên soạn, dựa trên khung chương trình môn học được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

 FullSizeRender

     

Giáo trình được kết cấu thành ba chương:

Chương 1. Những vấn đề chung về gia đình

Chương 2. Giáo dục trẻ trong gia đình

Chương 3. Những vấn đề đặt ra cho giáo dục gia đình trong bối cảnh xã hội hiện đại.

Giáo trình có tính định hướng cho sinh viên vào hoạt động độc lập có hệ thống theo mô hình đào tạo học chế tín chỉ. Hoàn thành các bài tập theo từng chương sẽ giúp sinh viên nắm vững kiến thức lý luận và kỹ năng thực hành, góp phần cho sự thành công trong công tác giáo dục.

Giáo trình còn là tài liệu tham khảo tốt cho các bậc cha mẹ, thế hệ trẻ, những ai quan tâm đến công tác giáo dục trẻ và xây dựng gia đình hạnh phúc trong xã hội hiện đại; đối chiếu và suy ngẫm về các kinh nghiệm nuôi dưỡng, giáo dục con cái, cách ứng xử trong gia đình của người Do Thái, người Nhật, Ý, Đại học Harvard (Mỹ), của các nhà giáo dục nổi tiếng từ cổ đến kim…,đặc biệt là những vấn đề dặt ra cho giáo dục gia đình trong bối cảnh xã hội hiện nay.

Trong quá trình biên soạn, các tác giả đã cố gắng chắt lọc những thành tựu lý luận và thực tiễn trong và ngoài nước để nội dung giáo trình có tính cập nhật. Mặc dù các tác giả đã rất tâm huyết cho giáo trình này song khó có thể đáp ứng được mọi mong đợi của bạn đọc. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của bạn đọc gần xa để cuốn sách được tiếp tục hoàn thiện.  

Thông tin chi tiết:

- Tên giáo trình: Giáo dục gia đình

- Tên tác giả: TS. Nguyễn Văn Tịnh (Chủ biên)

                     PGS. TS. Ngô Công Hoàn

- Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

- Quyết định xuất bản số: 1227 LK-XH/QĐ-NXB Đại học Quốc gia, ngày 3/12/2015

- Số ISBN: 978-60456-3                               Năm xuất bản: 2015

- Sử dụng cho học phần: Giáo dục gia đình

- Số tín chỉ: 02

   - Đối tượng sử dụng:Ngành Cao đẳng và đại học sư phạm Mầm non.

   - Số lượng in: 1.500 bản, khổ 14.5 cm x20.5 cm.

   - In xong và nộp lưu chiểu năm 2015.